A garden of heavenly delights Luit Bakker / Likeminds

Een apocalyptische reis naar een andere toekomst 

Ik ben jullie drippin’
soppin’ dick peasant serving motherfocking dyke 
Welkom in a garden of heavenly delights 
waar jullie op zoek gaan naar jezelf 
naar je eigen binariteit 
je eigen verdomde grenzen 

Een afgebrande kathedraal met een demon op de troon die worsten grilt. 
Een lege kapitalistische stad waar niemand je meer aan kijkt. We zijn in 2069, waar het dunne laagje beschaving van de wereld is weggevallen. Iedereen die anders is wordt verbannen, uitgesloten en gebrandmerkt. Vandaag ga je op reis om de realiteit te bevechten. Durf jij tegen de massa in te gaan en te ontsnappen aan de wereld die veroordeelt? Treed binnen in de goddelijke wereld die voorbij begrenzing verscholen ligt. 


Onder de angstwekkende beelden, die theatermaker Luit Bakker met virtueel kunstenaar Pleun Gremmen en Noémi Biró creëert, zit een diep verborgen werkelijkheid van haat en intolerantie tegen alles dat queer is. Samen met regisseur Lotte Bos zoeken zij naar een uitvergroting van de wereld waarin we leven. Luit neemt ons mee naar drie verschillende werelden die fysiek en digitaal gecreëerd zijn. Voortgestuwd door diepe beats reis je langs duistere werelden en oneindige mogelijkheden. Zo ga je op zoek naar wat de toekomst dan wel moet zijn. 


Do you feel at home in your own reality? 

What about the one you are moving towards?


A garden of Heavenly Delights (eindregie: Lotte Bos) is beeldend performancetheater van hoge klasse, ontzettend geëmancipeerd. Haar voorstelling zet aan tot nadenken, én ontroert. Bakker laat zien hoe ze het niet wil, om zo uit te komen bij dat wat ze wel wil. Een heerlijke strijd waarin ze het hele publiek betrekt, en dat alles tegen de achtergrond van een voormalig rooms-katholieke kerk. Ja. Meer van deze vrouw, alsjeblieft.

Theaterkrant

Door de knappe montage van eindregisseur Lotte Bos en Bakkers sterke theaterpersoonlijkheid biedt A garden of heavenly delightsuitdagend vermaak én heling, waardoor je welhaast zou willen toetreden tot deze regenboogkerk.

★★★ Volkskrant

De bevrijdende satire van het begin maakt echter abrupt plaats voor een omschrijving van de discriminatie die Bakker als queer vrouw nog altijd ten deel valt, en een apocalyptisch-poëtisch angstvisioen van een wereld waarin alle burgerrechten zijn vervallen. In de slotscène brengt Bakker het hele publiek bij elkaar in een droomachtige gelijkheidsutopie. Dankzij de onvoorspelbare wendingen en de vervreemdende digitale werelden van Pleun Gremmen en Noémi Biró die als decor dienen biedt A garden of heavenly delights de synthese tussen viering en rouw die Van Saarloos voor ogen heeft.

NRC

In de westerse samenleving denken we vaak in termen van schaarste, een principe dat niet alleen het economische bestel domineert, maar dat ook doordringt tot een sociale structuur waarin te vaak gedacht wordt in termen van ‘de norm’ en dat wat daarvan afwijkt. Laten we deze schaarste-doctrine in ruilen voor een systeem dat uitgaat van overvloed, op basis van overvloed is diversiteit geen uitdaging maar een uitgangspunt om gelijkwaardig ruimte te scheppen voor iedereen en zo de weelde te omarmen die er is.” 
– Simon(e) van Saarloos


Concept&spel: Luit Bakker
Visueel kunstenaar: Pleun Gremmen
Virtual landscaper: Noémi Biró
Eindregie: Lotte Bos
Sounddesign: Tjalling Schrik
Beeld: Pleun Gremmen
Productie: Likeminds
Technical Mastermind: Keez Duyvis
Dramaturgie: Liet Lenshoek